MPK Tarnów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjn
e Spół‚ka z o.o. w Tarnowie, ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów
NIP: 873-00-20-798 REGON: 850284120 KRS: 0000076369 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 7 778 000.00 zł

e-mail: mpk@mpk.tarnow.pl
Centrala
Fax
Kierownik Wydziału Zakupów i Handlu Paliwami
Kierownik Wydziału Przewozów
Stacja paliw Mpetrol
Kierownik Sekcji BHP i Psychologii Pracy
Dyspozytor - Biuro Rzeczy Znalezionych
Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia TIR-BUS
Sekcja Marketingu-reklama na autobusach

14 630-06-20, 14 630-06-22, 14 626-96-11
14 626-96-42
Centrala (wew.113,140) 14 630-06-24
Centrala (wew. 154)
Centrala (wew.158,139) 14 630-06-23
Centrala (wew. 111, 143)
Centrala (wew. 119) 14 630-06-19
Centrala (wew. 159)
Centrala (wew. 161)
Centrala (wew. 118)

Copyright © MPK Tarnów | Realizacja: Pixtar