MPK Tarnów

55 - Lecie Miejskiego Przedsię™biorstw(...)


7 czerwca 2013 roku miała miejsce uroczystość z okazji 55 -€“ Lecia Przedsię™biorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie.

Zaproszonych gości witała orkiestra dęta a barwny szpaler dziewc(...)


czytaj więcej
MPK Tarnów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne


Spół‚ka z o.o. w Tarnowie
ul. Okrężna 9, 33-100 Tarnów
tel: 014 626-96-11, 014 630-06-20
fax: 014 626-96-42

e-mail: mpk@mpk.tarnow.pl

Copyright © MPK Tarnów | Realizacja: Pixtar|Pixtar